Rychlé dodání Zboží skladem
Jsme nejlevnější Máme bezkonkurenční ceny
Máme zkušenosti Více jak 30 let na trhu

Obchodní podmínky

1. Všeobecné podmínky

Zasláním objednávky akceptuje zákazník Obchodní podmínky pro nákup zboží od firmy Gufero Rubber Production s.r.o. Další vztahy mezi zákazníkem a prodávajícím se řídí pouze těmito Obchodními podmínkami a pro obě strany jsou závazné. Obchodní podmínky jsou platné v tom znění a rozsahu, ve kterém jsou zveřejněny na internetových stránkách www.gufero.cz v den zaslání objednávky.

Kupující a prodávající se dohodli, že pokud není těmito Obchodními podmínkami stanoveno jinak, platí pro obě strany právní ustanovení a obecně platné předpisy platné v České republice, zejména pak Obchodního zákoníku. Obchodní podmínky jsou platné od 15.6.2009

2. Předmět objednávky a místo plnění

Předmětem smlouvy je návrh nákupu zboží uvedeného v objednávce. Místem plnění se rozumí sídlo firmy Gufero Rubber Production s.r.o, kde je zboží vydáno.

3. Objednávka

Pokud si vyberete z naší nabídky konkrétní produkty a odešlete elektronickou objednávku, popřípadě objednáte zboží telefonicky (identifikační údaje vyplní operátor), potvrzujete tím závaznost Vaší objednávky - návrhu kupní smlouvy. Objednávka musí obsahovat jednoznačnou identifikaci kupujícího. (Jméno či název subjektu, právní formu, adresu, telefonní spojení, případně IČO a DIČ). Samotná kupní smlouva vzniká vystavením faktury na konkrétní výrobky na základě objednávky. K jejímu uzavření se nevyžaduje formální potvrzení prodávajícím.

U vybraných, zejména cenově náročnějších obchodních případů si prodávající vyhrazuje právo vyžádat autorizaci objednávky kupujícím písemně. Zároveň může prodávající požadovat finanční zálohu po kupujícím. Pokud kupující zálohu či autorizaci odmítne je objednávka považována za neplatnou.

4. Ceny

Ceny výrobků uvedených na www.gufero.cz jsou stanoveny dle aktuálního ceníku společnosti Gufero Rubber Production s.r.o., jsou platné v okamžiku objednání formou elektronické objednávky v čistých cenách bez balného, dopravného a DPH. Veškeré ceny jsou uvedeny v CZK pro Českou republiku a Slovenskou Republiku. Pro ostatní země jsou ceny uvedeny v měně EUR. Ceny se mohou lišit při převzetí objednávky formou: faxu, telefonu, e-mailu, osobního objednání.

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen a to i bez předchozího oznámení.

5. Dodávka a dodací lhůta

Běžné výrobky budou připraveny k přepravě do 48 hodin pokud jsou u dodavatele skladem. Ostatní dodávky zboží budou s kupujícím konzultovány telefonicky nebo jinou formou. Zboží dodáme prostřednictvím přepravní služby DPD na kupujícím uvedenou adresu, nebo si kupující zajistí dopravu vlastní v běžné pracovní době od 8:00 do 14:30 v pracovní dny. Při osobním odběru kupující provede kontrolu a potvrdí správnost převzetí. Po převzetí je zakázník povinen zkontrolovat nominální rozměry, jemiž jsou označeny přijaté výrobky. V případě neshod rozměrů s daňovým dokladem je reklamaci nutné nahlásit na telefonu 777 666 555 okamžitě a poté písemně. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. K dodávce je účtováno balné a přepravné. Předáním se rozumí předání zboží prvnímu přepravci dle INCOTERMS 2000 - FCA. Váha zboží a množství zboží může být v toleranci +- 3% kg,ks,m.

6. Platba

Platba za zboží objednané prostřednictvím systému www.gufero.cz je realizována formou dobírky, nebo bankovním převodem. Bankovním převodem se rozumí obdržení 100% z fakturované částky na účet firmy Gufero Rubber Production s.r.o. před uskutečněním dodání. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy slouží i jako daňový doklad a dodací list.

Pro stálé obchodní partnery je možno dohodnout platbu převodním příkazem s určitou lhůtou splatnosti. Pro změnu platebních podmínek je nutná písemná žádost adresovaná řediteli společnosti Gufero Rubber Production s.r.o.

Od 23.1.2020 je zavedený poplatek za dobírku ve výši 30 CZK bez DPH. Cena dobírky se připočítá k celkové ceně dopravy.

Aktuálně pracujeme na zavedení systému zasílání informaci o čísle zásilky mailem.

7. Záruka, servis a reklamace

Uvedeno v Reklamačním řádu společnosti Gufero Rubber Production s.r.o. Řídí se dle platné normy ISO 9001:2000. Zboží je dodáváno dle norem DIN, případně PN, tak jak je uvedeno na faktuře k příslušné dodávce. Pokud tak není uvedeno, jsou výrobky dodávány dle návrhu, výkresové dokumentace firmy Gufero Rubber Production s.r.o.

8. Registrace

Registrací do objednávkového systému (t.j. zadáním údajů do registračního formuláře) souhlasíte s těmito obchodními podmínkami. Registrací také souhlasíte se zasíláním sdělení týkajících se objednávek a obchodních sdělení, prostřednictvím zadané emailové adresy. Odběr těchto emailů je možné zrušit pomocí deaktivačního odkazu, obsaženého v patičce těchto emailů.