Rychlé dodání Zboží skladem
Jsme nejlevnější Máme bezkonkurenční ceny
Máme zkušenosti Více jak 30 let na trhu

Technické informace

Pryž

Teplota použití

Doporučené použití

Nedoporučené použití

MVQ / VMQ

Provozní použití:
-50 až +150°C
 
Krátkodobě párou:
do 120°C
Vysoké teplotní zatěže.
Odolnost proti chladu.
Hodí se pro potraviny.
Je nevodivý.
Dobře odolný proti alkoholům.
Nízkomolekulární estery a étery.
Alifatické a aromatické uhlovodíky.
Koncentrované kyseliny a alkálie.

EPDM

Provozní použití:
-40°C až +140°C
 
Krátkodobě párou:
do 130°C
Zředěné anorganické a organické kyseliny.
Oxidačně působící média, louhy a ketony.
Horká voda a pára do 130°C.
Rostlinné a živočisné oleje.
Alifatické, aromatické a chlorované uhlovodíky.
Minerální oleje.

FKM / FPM

Provozní použití:
-20°C až +200°C
 
Krátkodobě párou:
do 140°C
Minerální oleje.
Rostlinné a živočišné oleje.
Maziva (i určitá aditiva).
Pohonné hmoty.
Polární rozpouštědla (aceton, metylketon, etylacetát, dietyléter a dioxan).
Nízkomolekulové org. kyseliny (kys. mravenčí a kys. octová).
Plynný amoniak, aminy a alkany.
Přehřátá vodní pára.

NBR

Provozní použití:
-40°C až +110°C
 
Krátkodobě párou:
do 130°C
Alifatické uhlovodíky (propan, butan, benzin, minerální olej).
Maziva na základě minerálního oleje.
Polární rozpouštědla.
Chlorované uhlovodíky.
Ketony.
Aromatické uhlovodíky (benzol).
Estery.